:: 25 May齭 2022 莂rmba

:

:

:
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

BA轐AN BOZDO蠥N 中RENC軱ER軳 HEYECANINA ORTAK OLDU

BA轐AN BOZDO蠥N 中RENC軱ER軳 HEYECANINA ORTAK OLDU
17 Ocak 2022
Pazartesi 08:57

Tarsus Belediye Ba⺧an Dr. Haluk Bozdo餫n, Tarsus Belediyesi’nin her ya⺶an vatanda yönelik, Bilim, E餴tim, Sanat, Kültür alan齨da bireylerin becerilerinin geliesine katk sunan, bünyesinde gitar, resim, ba餷ama, el sanatlar, tiyatro ba⺶a olmak üzere birçok kursun verildi餴 Dr. Turgut Erkutlu Bilim E餴tim Sanat Kültür akademisinde ilkö餽etim okul ö餽encileri ile bulu⺶u. Ba⺧an Bozdo餫n Kerime Özkul 輑kö餽etim Okulu ö餽encilerle bir araya gelerek, çocuklar齨 geli㱮me katk sa餷amak amac齳la gerçekle⺶irilen tan齮齧 e餴timleri ile heyecanlar齨a ortak oldu.

Tarsus Belediye Ba⺧an Dr. Haluk Bozdo餫n’齨 s齥ça dile getirdi餴, E餴ten, Üreten, Sa餷齥l, Kültürlü Tarsus sözüne uygun olarak faaliyetini sürdüren Tarsus Belediyesi Dr. Turgut Erkutlu Bilim, E餴tim, Sanat, Kültür Akademisi’nde 輑kö餽etim Okulunda ö餽enim gören çocuklar齨 e餷enerek ö餽enmesini sa餷amak ve akademide gerçekle⺶irilen ücretsiz kurslara teik etmek amac齳la bulua etkinli餴 düzenlendi. 9 ile 15 ya aras齨da 200 ö餽encinin kat齦齧 sa餷ad etkinlikte ö餽enciler, akademide verilen müzik, el sanatlar, seramik ve drama kurslar齨a e餴tmenler gözetiminde kat齦齧 sa餷ad. Ba⺧an Bozdo餫n, ders esnas齨da ö餽encilerle bir araya gelerek heyecanlar齨a ortak oldu.

‘’AKADEM軲軿DE HER YA轙AN VATANDA轎MIZA YÖNEL軰 KURSLAR BULUNUYOR’’

Çocuklar齨 geli㱮m sa餷amas齨da ve sosyalleesinde önemli bir rol üstlenen kurslara de餴nen Ba⺧an Bozdo餫n, ‘’ Dr. Turgut Erkutlu Bilim E餴tim Sanat Kültür akademimiz aç齦d günden bu yana binlerce yurtta ev sahipli餴 yapmaya devam ediyor. Bünyesinde birçok kursu bar齨d齬an akademimizde her ya⺶an vatandaar齧齴a e餴timler veriyoruz. Bugün ö餽encilerimizle beraber gerçekle⺶irilen kurslara kat齦齧 sa餷ad齧. Çocuklar齧齴 enstrüman çald齦ar, el emekleriyle seramik boyad齦ar, drama oyunlar齨a kat齦齧 sa餷ad齦ar. Çocuklar齧齴齨 hayal güçlerine katk sa餷amak her zaman ilk hedefimiz olmu⺶ur. Hayattaki en önemli 㧐y hayaldir. Hayallerimiz ne kadar güçlenirse bizlerde ald齧齴 e餴timlerde bar齳a özellikle ak齦 yoluyla mant齥 yoluyla daha çabuk ular齴. Bizler sizleri çok seviyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa kemal Atatürk’ün dedi餴 gibi bizim gelece餴miz çocuklard齬 ve bu ülkenin onlar gibi bilen, gören, ö餽enen, anlayan ve i㱮ten bir nesile ihtiyac var. Önemli olan her 㧐yin en iyisini en iyilerden ö餽enmek ve en iyi yapmaya çalmakt齬. Kurslar齧齴 ücretsiz olarak e餴timlerime devam ediyor herkesi hayal güçleriyle e餴timlerimize ortak olmaya davet ediyorum. ‘’ diye konu⺶u.

‘’ÇOCUKLARIMIZIN HAYAL DÜNYASINI GEL蒉T軷EB軱MEK ADINA ÇOK GÜZEL B軷 GÜNE ORTAK OLUYORUZ’’

Kursa ö餽encileri ile ziyarete gelen Kerime Özkul 輑kö餽etim Okulu Müdürü Gürsel Turhan’’ Uzaklar yak齨 edebilme ad齨a, çocuklar齧齴齨 hayal dünyas齨 geli⺶irebilmek ad齨a çok güzel bir güne ortak oluyoruz. Ö餽encilerimiz Dr. Turgut Erkutlu Bilim E餴tim Sanat Kültür Akademisi’nde birçok kursa kat齦齧 sa餷ad. Onlar齨 yüzündeki gülümseme her 㧐ye de餰rdir. Bize bu imkân veren Belediye Ba⺧an齧齴a çok te㧐kkür ediyoruz. ‘’diye konu⺶u.

 

Payla:  Facebook Twitter Google