:: 17 Ocak 2022 Pazartesi

:

:

:
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

B躖躃轊H軷'軳 KENT TURU PROJES軾LE 中RENC軱ER SANATLA BULU轙U

B躖躃轊H軷'軳 KENT TURU PROJES軾LE 中RENC軱ER SANATLA BULU轙U
12 Aral齥 2021
Pazar 12:34

Mersin Büyük㧐hir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren MERC Ö餽enci Danmanl齥 Merkezi’nin “Kent Turu” projesinin üçüncü gezisi gerçekle⺶irildi. Geziye Silifke ilçesi K齬obas Ortaokulu’ndan ö餽enciler kat齦d. Aralar齨da daha önce hiç sinemaya gitmemi ö餽encilerin de yer ald gezi kapsam齨da sinemada film izleyen çocuklar, ard齨dan Mersin Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etti.

Ö餽enciler hem sinemaya gitti hem müze gezdi

Büyük㧐hir’in “K齬sal Mahalle Okulundan Merkeze Ö餽enci Getirme Projesi” kapsam齨da haz齬lanan gezi programlar齳la k齬sal mahallerde veya ilçelerde e餴tim gören sosyoekonomik düzeyi düük ö餽encilerin kente dair tarihi ve kültürel de餰rleri görmeleri, Büyük㧐hir Belediyesi’nin ö餽encilere yönelik hizmetleri hakk齨da bilgi edinmeleri ve MERC Ö餽enci Danmanl齥 Merkezi’ni görmeleri amaçlan齳or. Silifke’nin K齬obas Ortaokulu’ndan kente getirilen ö餽enciler, ilk olarak MERC Ö餽enci Danmanl齥 Merkezi’ni ziyaret etti. Palm City Alveri Merkezi’ndeki sinemada film izleyen çocuklar, Tarsusi Kafe’de yemek yedi. Ö餽enciler son olarak Mersin Arkeoloji Müzesi’ni de gezdi.

“Etkinliklerimiz belirli periyotlarda devam edecek”

Sosyal Hizmetler Dairesi E餴tim Hizmetleri 辵be Müdürlüü’nde Sosyal Hizmet Uzman olarak görev yapan Ceyda Dinçer, “Kent Turu” projesini yaklak 3 ay önce baatt齥lar齨 ifade ederek, “Projemiz, Mersin Büyük㧐hir Belediyesi olarak hizmetimize ulamayan ö餽encileri merkezimize getirerek, tarihi ve kültürel de餰rlerimizi görmeleri, e餴tim alan齨da verdi餴miz hizmetler konusunda bilgi edinmeleri ve MERC Ö餽enci Danmanl齥 Merkezi’ni tan齧alar amac齳la olu⺶uruldu. Bu etkinli餴mizde di餰rlerinden farkl olarak ö餽encilerimizi sadece akademik hayatlar齨da de餴l, kültür ve sanat alanlar齨da da destekledi餴mizi göstermek amac齳la sinema ile bulu⺶urduk. Bu etkinliklerimiz belirli periyotlarda devam edecek” dedi.

 “Ö餽encilerimizin bu gibi etkinliklerden kazan齧 elde etti餴ni düünüyorum”

Silifke K齬obas Ortaokulu Müdür Yard齧c齭 Mehmet Kürt Eser, Büyük㧐hir Belediyesi’nin düzenledi餴 etkinlikte bulunmaktan dolay mutlu olduklar齨 belirterek, “Sinemaya gittik, müzemizi gezdik. Ö餽encilerimizin hem bulunduklar köy ortam齨dan hem de okul ortam齨dan bir gün boyunca uzaklaas bizim için çok iyi oldu. Onlar齨 hayatlar齨齨 ilerisinde unutamayacaklar bir deneyim oldu饀nu, bu gibi etkinliklerden kazan齧 elde ettiklerini düünüyorum. Bu gibi etkinliklerin sürmesini diliyorum. Mersin Büyük㧐hir Belediyesi’ne te㧐kkürlerimi sunuyorum, devam齨 diliyorum” diye konu⺶u.

Ö餽enciler Kent Turu’ndan memnun ayr齦d

A⺧齨 Demirta, etkinliklerden çok keyif ald齨 söyleyerek, “Sinemaya ilk defa geliyorum. Çok be餰ndim sinemay, güzeldi. Bu tür etkinliklerin olmas齨 istiyorum. Etkinlikler güzel” ifadelerini kulland.

Cahide Melek Mutlu ise çok heyecanl oldu饀nu ifade ederek, “Bugün eski tarihimizi gördük. Güzeller. Hepsine bakt齧, foto餽aflar齨 çektim. Buraya gelirken çok heyecanl齳d齧. Çok güzeller. Eski tarihimizi gördüm. Sonra hocalara sordum, anlatt齦ar” diye konu⺶u.

Ali Avc ise “Sinemaya geldik, film izledik. Çok güzeldi. Daha sonra Arkeoloji Müzesi'ne geldik. Orada tarihimizi ö餽endik. Benim için çok iyi bir deneyimdi. Tarihimizi daha iyi ö餽endik. Herkese gelmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

 

Payla:  Facebook Twitter Google
TARDOBDER B躈YES軳DE KORO KURULDU
09:19
TARSUS 1. STOA FELSEFE FEST軻AL BA轑IYOR.
K躄T躌 - E休T軲

16 Kas齧 2021 Sal 15:46

TARSUS 1. STOA FELSEFE FEST軻AL BA轑IYOR.

Felsefenin Kenti Tarsus'ta ayd齨lanma ad齨a yeni bir ad齧 daha at齦齳or.
15:46
MERS軳 B躖躃轊H軷 BELED軾ES 轊H軷 T軾ATROSU 7 KASIM'DA SEY軷C軸軳E MERHABA D軾ECEK
K躄T躌 - E休T軲

04 Kas齧 2021 Per㧐mbe 11:50

MERS軳 B躖躃轊H軷 BELED軾ES 轊H軷 T軾ATROSU 7 KASIM'DA SEY軷C軸軳E MERHABA D軾ECEK

轊H軷 T軾ATROSU, 4 OYUNLA 16 G躈 BOYUNCA MERS軳L軱ERE SANAT 拗LEN YA轆TACAK
11:50