:: 19 Ekim 2018 Cuma

:

:

:
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Yakup BONCUk Yakup BONCUk

BEN軲 ADIM 中RETMEN

27 Kas齧 2017 Pazartesi 10:57

Geride kalan 24 Kas齧 bizler için çok duygusal ve anlaml geçti.

75. Y齦 Kültür Merkezinde çok anlaml ve güzel, güzel oldu饀 kadar anlaml, anlaml oldu饀 kadar vatan ve millet sevgisini, ö餽etmen sevgisini co⺶uran bir etkinlik vard.

Kültür Merkezinin salonunu dolduran yüzlerce ö餽etmen, ö餽enci, protokol mensuplar ve vatandaar gözyaar齨 tutamad.

Kimisi gözp齨arlar齨 serbest b齬akt, boncuk boncuk yaar döküldü gözlerinden.. kimisi ise gözyaar齨 içine ak齮t, duyguland. Hepimizin bo餫z düümlendi. Konumad齥, sustuk.

辝hit ö餽etmenler ad齨a ö餽etmenleri anlatan “Magosa Liman”' adl türküyü seslendiren  Beden E餴timi Ö餽etmeni Gülay Kuru bile türkünün yar齭齨da donakald. Magosa Liman adl türküyü söylerken Gülay Ö餽etmen ile bizlerde birlikte söyledik, bizlerde birlikte duraklad齥. Çünkü Magosa Liman parças齨齨 sözleri bo餫z齧齴 düümledi.

Nas齦 düümlenmesin ki..

O türküyü söylerken karm齴da Mustafa 輘temihan Talay Yat齦 Bölge Ortaokulu ö餽encilerin olu⺶urdu饀 fonda  Tunceli'de 㧐hit edilen 㧐hit Ö餽etmenlerimizden üçü vard..

Tarsuslu 辝hit ö餽etmen  Temizkan vard..

Yine geçen y齦 㧐hit dü㧐n 辝hit müzik ö餽etmeni 辝nay Aybüke Yalç齨 vard..

Ve.. Yine bir ba⺧a 㧐hit ö餽etmenimiz Necmettin Y齦maz'齨 büyükçe birer foto餽aflar vard.

Nas齦 ki hem㧐hrimiz Buminhan Temizkan' unutmuyorsak,  geçen y齦 Batman'齨 Kozluk ilçesinde PKK'l teröristlerce düzenlenen silahl sald齬  sonucunda 㧐hit olan 23 yandaki müzik ö餽etmeni 辝nay Aybuke  Yalç齨' ve Tunceli Pülümür karayolunda terör örgütü PKK mensuplar taraf齨dan 㧐hit  edilen s齨齠 ö餽etmeni Necmettin Y齦maz' da di餰r tüm 㧐hit ö餽etmenleri de unutmad齥.

Onlar bu vatan için canlar齨 verdiler.

Onlar bu vatana yararl yeni fidanlar yeti⺶irmek için e餴tim ordusunun birer neferi olarak var oldular.

Yine E餴tim ordusunun birer neferi olarak etraf齨a bir mum gibi ayd齨l齥 ve 齥 verirken öldürüldüler. 辝hit edildiler.. Bedenen yok edildiler.

Ama onlar fikirleri ve verdikleri e餴timlerle..Yapt齥lar çalmalarla ve akan kanlar齳la yeni vücutlarda var oldular.

蔺te bu 㧐hit ö餽etmenlerimizi de 24 Kas齧'da  and齥.

Mustafa 輘temihan Talay Yat齦 Bölge Ortaokulu  müdürü bar齦 e餴timci Selahaddin Ozano餷u ve  20 ki㱮lik  “Benim ad齧 Ö餽etmen ekibinin” haz齬lad o güzel pro餽am dillere destan oldu. O etkinlik umuyorum ki y齦larca dillerden düeyecektir.

Çünkü o etkinli餴 oraya gelip izleyemeyenler için Foto Sami karde㱮m kamerayla kay齮 yaparak bu güzel pro餽am齨 ölümsüz hale gelip y齦larca izlenebilmesinde emek ve destek verdi.

VE SÜRPR軿 KL軵 軱E GÖNÜLLERE TAHT KURDULAR

Yine  24 Kas齧 Ö餽etmenler Günü etkinlikleri kapsam齨da  alk hakeden bar齦 müdürümüz Selahaddin Ozano餷u'nun emek ve destekleri ile güzel bir klip haz齬lanmt. Tarsus'ta de餴㱮k okullarda görev yapan ö餽etmenler 24 Kas齧 Ö餽etmenler Günü'ne ithafen bir klip çekerek bunu salondakilere izlettiler.

辤iri Servet Zengin'e, söz ve müzi餴 Aysel Cihan Karaman'a ait 'Benim Ad齧 Ö餽etmen' rk齭齨a  çekilen klip  gerçekten anlaml ve güzeldi.

Tarsuslu sanatç Emrah Samet'in müzik yönetmenli餴ni yapt eser  sahnede izlenirken pür dikkat kesildik.

M. 輘temihan Talay YBO müdürü Selahaddin Ozano餷u'nun klip yönetmenli餴ni yapt 'Benim Ad齧 Ö餽etmen' klibi de çok anlaml ve güzeldi. Ba⺶a 辝lale ve Kleopatra kap齭 olmak üzere Tarsus'un tarihi mekanlar齬da ve farkl  yerlerde çekilen bu klipte birçok okuldan ö餽etmenler,  rk齳a eik ettiler.

Hepsi de ayn amaç do餽ultusunda bir araya gelen ö餽etmenler klip çekimlerinde hayli bar齦 oldular. Profesyonel sanatç齦ar aratmad齦ar..

Bu klibin çekilmesinde destek olan Tarsus Kaymakam Yüksel Ünal'a, 輑çe Milli E餴tim Müdürü Mehmet Kalayc'ya, Foto Sami Color'a (Samittin Y齦maz'a) ve rk齳 seslendiren ö餽etmenlere te㧐kkür ederiz.

Toplumun inas齨da büyük özveriyle çalan tüm ö餽etmenlerin ö餽etmenler gününü  bir kez daha kutlarken, Müdür Selahaddin Ozano餷u  ile tüm ö餽etmen arkadaar齨 ve bu etkinli餴n bandan sonuna emek harcayan  herkesi kutluyorum.

Mersin genelinde en küçük etkinlikleri bile canl yay齨la ekrana getiren Kanal 33 TV 'ninde bu etkinli餴 24 Kas齧 Ö餽etmenler gününde  yay齨lamas齨 isterdim.  Müdürüm Selahaddin Ozano餷u ve Milli E餴tim Müdürlüümüz inllah bu görüntüleri Kanal 33 TV veya ba⺧a bir kanalda yay齨lat齬larsa daha geni kesimler izleme olana瘕 bulacaklard齬. Bu da olmazsa okulun salonunda  veya Kültür Merkezinde ba⺧a birgün ekrana verilme f齬sat mlursa  izlemeyenler de, di餰r tüm ö餽etmenlerimizde izleme olana瘕  bulacaklard齬

Payla:  Facebook Twitter Google
YAZARIN D菪ER YAZILARI