:: 30 Kas齧 2021 Sal

:

:

:
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Yakup BONCUk Yakup BONCUk

TARSUS 'TA 轊H軹 中RETMENLER

24 Kas齧 2021 莂rmba 09:01

“Ö餽etmen bir mum gibidir. Etraf齨 ayd齨lat齬ken  kendisi erir” der atalar齧齴.

Gerçekten de ö餽etmenlerimiz bizlerin bir annesi, babas gibidir. Ailemizden birer nefer olarak en önemli ça餷ar齧齴da bizlerin elinden tutar ve bilgileri ile ayd齨lat齬lar.

Hepimizin hayat齨dan birçok ö餽etmen geçmi⺶ir. 辤mdilerde kreerden tutun ana s齨齨dan baay齪 ilkokul, ortaokul, lise derken kimimizin de hayat齨da üniversitelerde yeni ö餽etmenler hayat齧齴a yön veren fedakar insanlard齬.

Elbette hepimiz özellikle de ilkokul ö餽etmenlerimizi unutamay齴.

Çünkü bize ilk alfabeyi ö餽eten, daha do餽usu ailemizden sonra bize hayata haz齬layanlar ilkokul ö餽etmenleridir.

Be㱮kten mezara kadar bizlere bilgi veren, ayd齨latan tüm ö餽etmenlerimizi yar齧 yapmadan seviyoruz. Onlar ailemizden birer parça kabul ediyoruz. Böyle olmasa, böyle düünmesek zaten ö餽etmenlerimizi çoktan unuturduk.

Onlar sadece 24 Kas齧’larda de餴l, y齦齨 her ay, günü, saati  unutmayarak, gereken önemi vermemiz yan齨da, saymal, sevmeliyiz.

Bu duygularla ö餽etmenlerimizin gününü kutluyor, sayg ve sevgilerimizi sunuyoruz.

Bu vesileyle ilkokul ö餽etmenim Süleyman Mustan’ da rahmetle an齳orum.

xx

軰 轊H軩軲軿

Ö餽etmen ve ö餽etmenlik denilince hem㧐hrilerimizden  Buminhan Temizkan ve Erdo餫n Kükrekol adl ö餽etmenler akl齧a gelir.

Erdo餫n Kükrekol, 8 Ekim 1965 günü Tarsus ‘ta bir sald齬齳a u餽am, Tarsuslulara müzi餴 sevdiren çok de餰rli Müzik Ö餽etmeni Erdo餫n Kükrekol, ö餽encisi taraf齨dan tabanca ile vurulmu ve 10 Ekim 1965 günü hayat齨 kaybetmi⺶ir.

辝hit Müzik Ö餽etmeni Erdo餫n KÜKREKOL, 18 A饀stos 1934 günü  Erzurum Oltu’da ö餽etmen bir baban齨, ev han齧 bir annenin o餷u olarak dünyaya geldi. 輑kö餽enimini Kars Susuz ilkokulu’nda, Orta ö餽enimini Erzurum Ö餽etmen Okulu’nda (1953) tamamlad.

Alt齨ova Devlet üretme Çiftli餴 (Konya) 輑kokulu’nda bir y齦 ö餽etmenlik ve ba ö餽etmenlik yapt齥tan sonra (1953/54),  Ankara Gazi E餴tim Enstitüsü Müzik Bölümüne girdi (1954). Eduard Zuckmayer’in de ö餽encisi oldu.

Müzik ö餽etmeni olarak mezun olduktan sonra (1957) Kars Lisesi Müzik Ö餽etmenli餴ne atanmt齬. Çok k齭a bir süre Hakkâri Lisesi’nde çalt齥tan sonra, Askerlik görevini yapmak üzere Yedek Subay Okulu’na gitmi(1958) ve Polatl Topçu Okulu’ndan 48/14 dönem olarak mezun olmu⺶ur. Bu esnada, Erzincan Askeri Lisesi’nde de görev yapmt齬.

Vatani görevini müteakiben 06 A饀stos 1959 y齦齨da Edebiyat ö餽etmeni (Erzurum/Oltulu)  Keriman Önder ile evlenmi, 24 Eylül 1959 tarihinde  Tarsus Lisesi Müzik Ö餽etmenli餴’nde göreve baamt齬. Bu okulda görev yapt alt y齦l齥 süre içinde,  Müdür muavinli餴 görevinde de bulunmu⺶ur. 2 k齴 çocu饀 ( Fulya ve Funda) babas齞齬. 10 Ekim 1965 tarihinde 㧐hit oldu饀nda henüz 31 yandad齬. Mezar Tarsus’tad齬. Mekan cennet olsun.

XX

BUM軳HAN TEM軿KAN

Bir ba⺧a 㧐hit ö餽etmenimiz Yenice’li Buminhan  Temizkan’d齬.

Buminhan Temizkan, 1968 y齦齨da Tarsus ‘ta do餫n ve ö餽etmenli餴nin ilk y齦lar齨da 辝hit edilen bir E餴timcidir.. 辝hitlik mertebesine ula⺶齨da bekâr olan Buminhan Temizkan’齨 babas Necati bey, annesi Yeter han齧d齬.. Dicle Üniversite E餴tim Fakültesi Sosyal Bilgiler E餴tim Tarih Bölümü mezunu olan Buminhan Temizken, 輑k kez Tunceli 輑i Mazgirt 輑çesi Dar齥ent 輑kö餽etim

Okulu ö餽etmeni olarak atanm, bu görevde iken 11.9.1994 tarihinde  teröristler taraf齨dan okul lojman齨da  6 arkada ile birlikte 㧐hit edilmi⺶ir.

Kendisinin de Ö餽etmenler gününü kutlayarak dualar齧齴la yad ediyoruz.

 

 

 

Payla:  Facebook Twitter Google
YAZARIN D菪ER YAZILARI